Facebook

Sözlük

digital

adjective

Türkçe'si dijital, sayısal
Tür adjective
Örnek Cümle
Despite the rapid advance of science since the 17th century, it made no impact on the problems of prediction until the advent of the digital computer.
17. yy'dan beri bilimin hızlı gelişmesine rağmen dijital bilgisayarın ortaya çıkışına kadar tahmin sorunlarına etkisi olmadı.

Alternatif öneriler:

digdig outdig up