Facebook

Sözlük

diminish

verb

Türkçe'siazalmak,eksiltmek
Türverb
Örnek Cümle
While most of the world is trying to diminish child labour, Bolivia has become the first nation to legalise it from age 10.
Tüm dünya çocuk işçiliğini azaltmaya çalışırken Bolivya, bunu on yaşından itibaren yasal hale getiren ilk ulustur.

Alternatif öneriler:

diminishingdiminutiondiminutive