Facebook

Sözlük

diminishing

adjective

Türkçe'siazalan,eksilen
Türadjective
Örnek Cümle
Ocean resources are diminishing dangerously due to overfishing, pollution and global warming.
Okyanus kaynakları aşırı avcılık, kirlilik ve fiziksel aktiviteden dolayı tehlikeli bir şekilde azalıyor.

Alternatif öneriler:

diminishdiminutiondiminutive