Facebook

Sözlük

diplomatic

adjective

Türkçe'si diplomatik
Tür adjective
Örnek Cümle
King Abdullah of Saudi Arabia’s trip to China was the first by a Saudi king since the diplomatic relations were established in 1990 between the two countries.
Suudi Arabistan kralı Abdullah’ın Çin’e seyahati, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1990’da kurulmasından beri, bir Suudi kral tarafından yapılan ilk seyahatti.

Alternatif öneriler:

dipdip into