Facebook

Sözlük

diplomatic

adjective

Türkçe'sidiplomatik
Türadjective
Örnek Cümle
Normally independent nations recognize one another and carry on relationships through diplomatic channels.
Normal olarak bağımsız ülkeler birbirlerini tanımakta ve ilişkilerini diplomatik kanallarla sürdürmektedirler.

Alternatif öneriler:

diplomatdiplomatically