Facebook

Sözlük

direct

adjective

Türkçe'sidoğrudan, dolaysız
Türadjective
Örnek Cümle
Generally, taxes are classified as direct and indirect taxes according to administrative and economic distinctions.
Hükümetin alkollü içki ve tütüne yüksek tüketim vergisi koyma uygulaması kullanımı caydırma isteğiyle açıklanabilir.

verb

Türkçe'siyönlendirmek, yönetmek
Türverb
Örnek Cümle
President Bush says he wants to direct American aid towards well-governed countries in Africa with liberal economies.
Başkan Bush, Amerikan yardımının Afrika'daki iyi yönetilen , liberal ekonomiye sahip ülkelere yönlendirmek istediğini söylüyor.