Facebook

Sözlük

direct

adjective

Türkçe'si doğrudan, dolaysız
Tür adjective
Örnek Cümle
Her reply to my direct question was so ambiguous that I didn’t know how to interpret it.
Benim dolambaçsız soruma verdiği yanıt o kadar belirsizdi ki nasıl yorumlayacağımı bilemedim.

verb

Türkçe'si yönlendirmek, yönetmek
Tür verb
Örnek Cümle
The pressure which a liquid exerts on the walls of a container is equal in all directions.
Sıvının bir kabın duvarlarına yaptığı basınç bütün yönlerde eşittir.