Facebook

Sözlük

direct

adjective

Türkçe'si doğrudan, dolaysız
Tür adjective
Örnek Cümle
President Bush says he wants to direct American aid towards well-governed countries in Africa with liberal economies.
Başkan Bush, Amerikan yardımının Afrika'daki iyi yönetilen , liberal ekonomiye sahip ülkelere yönlendirmek istediğini söylüyor.

verb

Türkçe'si yönlendirmek, yönetmek
Tür verb