Facebook

Sözlük

directed

adjective

Türkçe'si yönelik,dönük
Tür adjective
Örnek Cümle
The computer age is producing robot -machines which are directed by electronic brains and replace human labour in industrial operations.
Bilgisayar çağı, elektronik beyinler tarafından yönlendirilen ve endüstriyel işlemlerde insan gücünün yerini alan robot makineler üretmektedir.