Facebook

Sözlük

direction

noun

Türkçe'si yön, istikamet; talimat, yönerge
Tür noun
Örnek Cümle
The advantages to acknowledging and expressing feelings can motivate, guide, and give purpose and direction in life.
Hisleri tanımanın ve ifade etmenin avantajları yaşam içerisindegüdüleyebilir, rehberlik edebilir ve amaç ve yön verebilir.