Facebook

Sözlük

disagreement

noun

Türkçe'si anlaşmazlık
Tür noun
Örnek Cümle
Poor listening skills can result from distractions in the environment, disagreement with the speaker and passive listening.
Yetersiz dinleme becerileri, ortamdan kopma, konuşmacıyla anlaşmazlık ve pasif dinlemeden kaynaklanabilir.

Alternatif öneriler:

disagreedisagree with