Facebook

Sözlük

disappear

verb

Türkçe'sigözden kaybolmak
Türverb
Örnek Cümle
Some solid substances seem to disappear when they are mixed with a liquid.
Kimi katı maddeler bir sıvı ile karıştırıldıklarında görünmez olurlar.