Facebook

Sözlük

disappearance

noun

Türkçe'si ortadan kaybolma
Tür noun
Örnek Cümle
The disappearance of fish from many lakes in Scandinavia has probably been the result of pollution caused by acid rain.
İskandinavya’da pek çok gölde balıkların yok olması, muhtemelen, asit yağmurundan kaynaklanan kirliliğin bir sonucudur.