Facebook

Sözlük

disappearance

noun

Türkçe'siortadan kaybolma
Türnoun
Örnek Cümle
New house building should not mean the disappearance of the playing fields and green spaces which every town and city needs.
Yeni konut yapımı, her kasaba ve şehrin gereksinim duyduğu oyun sahalarının ve yeşil alanların yok olması anlamına gelmemelidir.