Facebook

Sözlük

discharge

verb

Türkçe'sitaburcu etmek; tahliye etmek
Türverb
Örnek Cümle
The cashier was dishonest so the manager had to discharge him.
Veznedar dürüst değildi, bu nedenle müdür onu işten çıkarmak zorunda kaldı.

noun

Türkçe'sitaburcu olma; tahliye
Türnoun
Örnek Cümle
The cashier was dishonest so the manager had to discharge him.
Veznedar dürüst değildi, bu nedenle müdür onu işten çıkarmak zorunda kaldı.