Facebook

Sözlük

discipline

verb

Türkçe'si disipline etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Yoga is an ancient physical and spiritual discipline and branch of philosophy that originated in India 5, 000 years ago.
5000 yıl önce Hindistan'da ortaya çıkan Yoga, eski bir fiziksel ve ruhsal disiplin ve felsefenin bir dalıdır.

noun

Türkçe'si disiplin
Tür noun
Örnek Cümle
Economists, like other social scientists, are sometimes confronted with the assertion that their discipline is not a science.
Diğer sosyal bilimciler gibi, ekonomistler de zaman zaman kendi alanlarının bir bilim olmadığı iddiasıyla karşı karşıya kalırlar.

Alternatif öneriler:

self-disciplinesub-discipline