Facebook

Sözlük

discipline

verb

Türkçe'si disipline etmek
Tür verb
Örnek Cümle
After the plan is agreed upon, discipline and technique are reguired to carry it out There are three well-recognized steps in budgetary procedure: (1) preparation of the tentative budget, (2) determination of an accepted budget, and (3) execution of the budget as accepted.
Bütçe işlemlerinde iyi bilinen üç basamak vardır: 1) geçici bütçenin hazırlanması, 2) kabul edilen bütçenin belirlenmesi ve 3) kabul edilen bütçenin uygulanması.

noun

Türkçe'si disiplin
Tür noun
Örnek Cümle
Yoga is an ancient physical and spiritual discipline and branch of philosophy that originated in India 5, 000 years ago.
5000 yıl önce Hindistan'da ortaya çıkan Yoga, eski bir fiziksel ve ruhsal disiplin ve felsefenin bir dalıdır.

Alternatif öneriler:

self-disciplinesub-discipline