Facebook

Sözlük

discourage

verb

Türkçe'si cesaretini kırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The practice of the government to impose high consuption taxes upon liquor and tobacco be explained by a desire to discourage use.
Söz gelimi, koruyucu gümrük vergileri dış rekabeti ortadan kaldırır.