Facebook

Sözlük

discovery

noun

Türkçe'si keşif,bulgu
Tür noun
Örnek Cümle
When Marie Curie won the Nobel Prize in chemistry for the discovery of polonium and radium in 1911, she became the first scientist to receive a second Nobel Prize.
Marie Curie, polonyum ve radyumun keşfinden ötürü 1911'de kimyada Nobel ödülünü kazandığında, ikinci Nobel ödülünü alan ilk bilim insanı oldu.