Facebook

Sözlük

discovery

noun

Türkçe'si keşif,bulgu
Tür noun
Örnek Cümle
After the discovery of fire, people began to notice changes in certain rocks and minerals exposed to high temperatures.
Ateşin keşfinden sonra, insanlar, yüksek sıcaklıklara mâruz kalan belirli kayalar ve mineraller de değişiklikler fark etmeye başladılar.