Facebook

Sözlük

discuss

verb

Türkçe'si tartışmak, görüşmek
Tür verb
Örnek Cümle
The main purpose of the bilateral talks was to discuss and determine the procedures concerning the implementation of the peace treaty newly signed between the two countries.
İkili görüşmelerin temel amacı iki ülke arasında yeni imzalanmış olan bir barış antlaşmasının uygulanmasına ilişkin usulleri tartışmak ve belirlemekti.