Facebook

Sözlük

discussion

noun

Türkçe'sitartışma,görüşme
Türnoun
Örnek Cümle
The topic under discussion was so complex and comprehensive that each speaker exceeded the time allotted to him.
Tartışılan konu o kadar karmaşık ve kapsamlıydı ki her konuşmacı kendisine tanınan süreyi aştı.

Alternatif öneriler:

discussunder discussion