Facebook

Sözlük

discussion

noun

Türkçe'sitartışma,görüşme
Türnoun
Örnek Cümle
There has been much discussion about why ancient Athenian culture encouraged philosophy.
Eski Atina kültürünün felsefeyi neden teşvik ettiği hususunda çok tartışma olmuştur.

Alternatif öneriler:

discussunder discussion