Facebook

Sözlük

disease

noun

Türkçe'si hastalık,rahatsızlık
Tür noun
Örnek Cümle
During the 14th century about 25 million people died from a disease that became known as Black Death.
14. yüzyıl boyunca yaklaşık 25 milyon insan veba olarak bilinen hastalıktan ölmüştür.