Facebook

Sözlük

disease

noun

Türkçe'si hastalık,rahatsızlık
Tür noun
Örnek Cümle
A research worker might infer that the disease was due to the smokiness of the area.
Araştırmacı hastalığın bölgedeki dumandan ileri geldiği sonucuna varabilir.