Facebook

Sözlük

diseased

adjective

Türkçe'si hastalıklı
Tür adjective
Örnek Cümle
The diseased cows shouldn’t have been sold to the public.
Hastalıklı sığırlar halka satılmamalıydı.