Facebook

Sözlük

disintegration

noun

Türkçe'si parçalanma, ayrışma
Tür noun