Facebook

Sözlük

disposal

noun

Türkçe'siimha etme
Türnoun
Örnek Cümle
Use of thermal and nuclear power results in waste disposal problems, as do solar cells.
Termal ve nükleer gücün kullanımı, güneş pillerinde olduğu gibi atık tasviye sorunlarıyla sonuçlanır.