Facebook

Sözlük

disputable

adjective

Türkçe'si tartışmalı
Tür adjective