Facebook

Sözlük

dispute

verb

Türkçe'si tartışmak
Tür verb
Örnek Cümle
Oman’s border dispute with Yemen came to an end upon the signing of an agreement in October 1992 between the two countries.
Umman'ın Yemen'le olan sınır anlaşmazlığı, iki ülke arasında Ekim 1992'de antlaşma imzalanması üzerine sona erdi.

noun

Türkçe'si tartışma
Tür noun
Örnek Cümle
The parties settled their dispute in a civilized manner.
Taraflar tartışmalarını uygar bir biçimde sonuçlandırdılar.