Facebook

Sözlük

disregard

verb

Türkçe'siönemsememek
Türverb

noun

Türkçe'siumursamama
Türnoun