Facebook

Sözlük

dissatisfaction

noun

Türkçe'si tatminsizlik
Tür noun
Örnek Cümle
The election results have revealed a dissatisfaction with the party in general rather than with the leader himself.
Seçim sonuçları, liderin kendisinden çok genel olarak partiye karşı duyulan bir hoşnutsuzluğu ortaya çıkarmıştır.