Facebook

Sözlük

dissatisfied

adjective

Türkçe'si memnuniyetsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
After several eventful meetings, the workers, dissatisfied with their pay, decided to go on strike.
Birkaç olaylı toplantıdan sonra, ücretlerinden memnun olmayan işçiler greve gitmeye karar verdiler.