Facebook

Sözlük

dissolve

verb

Türkçe'sieritmek,çözülmek
Türverb
Örnek Cümle
They dissolve to form a solution, as when salt dissolves in water to form a salt solution.
Tuzun suda bir tuz çözeltisi oluşturmak için erimesi gibi, çözelti oluşturmak üzere çözünürler.