Facebook

Sözlük

distinct

adjective

Türkçe'si farklı,belirgin,açık
Tür adjective
Örnek Cümle
The first European to recognize the Pacific Ocean as distinct from the Atlantic Ocean was the Spanish explorer Vasco de Balboa.
Pasifik Okyanusu'nun Atlantik Okyanusu'ndan ayrı olduğunu ilk fark eden Avrupalı, İspanyol kaşif Vasco de Balboa idi.