Facebook

Sözlük

distinctive

adjective

Türkçe'siayırt edici
Türadjective
Örnek Cümle
Not only the kinds of grapes used but also the distinctive qualities of soil affect the quality of wine.
Sadece kullanılan üzümün çeşidi değil, toprağın ayırt edici özellikleri de şarabın kalitesini etkiler.

Alternatif öneriler:

distinctivelydistinctiveness