Facebook

Sözlük

distinctive

adjective

Türkçe'si ayırt edici
Tür adjective
Örnek Cümle
The actions of paparazzi are sometimes criticized, since they often go to any length to get distinctive photographs.
Paparazzinin hareketleri bazen eleştirilir çünkü çoğu zaman ayırt edici fotoğraflar çekmek için her yola başvururlar.