Facebook

Sözlük

distress

verb

Türkçe'siüzmek,sıkıntı vermek
Türverb

noun

Türkçe'sisıkıntı, ıstırap
Türnoun

Alternatif öneriler:

distresseddistressing