Facebook

Sözlük

distribution

noun

Türkçe'si dağıtım
Tür noun
Örnek Cümle
Fairs, which were originally created to solve the problem of the distribution of goods, still serve the same purpose today.
Esas olarak ürünlerin dağıtımı sorununu çözmek için yaratılmış olan fuarlar, bugün de aynı amaca hizmet etmektedir.