Facebook

Sözlük

distributor

noun

Türkçe'sidağıtımcı
Türnoun