Facebook

Sözlük

district

noun

Türkçe'si bölge,ilçe
Tür noun
Örnek Cümle
The unexpected arrival of the district manager flustered the director and the staff alike.
Bölge sorumlusunun beklenmedik gelişi, müdürü olduğu kadar personeli de telaşlandırdı.