Facebook

Sözlük

disturbing

adjective

Türkçe'sirahatsız edici
Türadjective
Örnek Cümle
Throughout history, people have paid little attention to not disturbing the quality of their natural environment.
Tarih boyunca insanlar, doğal çevrelerinin niteliğini bozmama konusuna çok az özen göstermişlerdir.