Facebook

Sözlük

diverse

adjective

Türkçe'siçeşitli,farklı
Türadjective
Örnek Cümle
The Amazon rainforest, which contains around 80 thousand different kinds of plants, is the most biologically diverse place on Earth.
Yaklaşık 80 bin değişik tür bitkiyi içeren Amazon yağmur ormanları, biyolojik olarak Dünya’da en fazla çeşitliliğe sahip olan yerdir.