Facebook

Sözlük

divide

verb

Türkçe'sibölmek
Türverb
Örnek Cümle
The natural way of learning things are to divide a process in smaller parts and to understand each part thoroughly.
Bir şeyleri öğrenmenin doğal yolu, süreci küçük parçalara bölmek ve her bir kısmı tamamen anlamaktır.