Facebook

Sözlük

do with

phrasal verb

Türkçe'si alakalı olmak,ilgili olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The manager showed the secretary what to do with the keys.
İdareci, sekretere anahtarlarla ne yapacağını gösterdi.