Facebook

Sözlük

do with

phrasal verb

Türkçe'sialakalı olmak,ilgili olmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
The manager showed the secretary what to do with the keys.
İdareci, sekretere anahtarlarla ne yapacağını gösterdi.

Alternatif öneriler:

do welldo well bydo without