Facebook

Sözlük

do without

phrasal verb

Türkçe'si olmadan idare etmek, -sız idare etmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The calculations were too complicated to do without using a computer.
Hesaplar bilgisayar kullanmadan yapılamayacak kadar karmaşıktı.