Facebook

Sözlük

documentary

noun

Türkçe'si belgesel
Tür noun
Örnek Cümle
There was much documentary evidence about the case, which was subjected to rigorous testing by the forensic specialists and found to be authentic.
Dava hakkında, adli tıp uzmanlarınca sıkı incelemeye tabi tutulan ve gerçek olduğu anlaşılan pek çok belgesel kanıt bulunmaktaydı.