Facebook

Sözlük

domestic

adjective

Türkçe'si ülke içi; aile içi; evcil
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the fields of application in which language technology is progressing the most is that of domestic appliances operated by voice command.
Dil teknolojilerinin en büyük ilerleme gösterdiği uygulama alanlarından biri ses komutuyla çalışan ev aletleri alanıdır.