Facebook

Sözlük

domesticate

verb

Türkçe'si evcilleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Ancient humans observed the behaviour of animals, partly out of curiosity, but primarily in order to hunt or to domesticate them.
Eski insanlar hayvanların davranışla-rını kısmen meraktan, ama özellikle onları avlamak ya da evcilleştirmek için izlemişlerdir.