Facebook

Sözlük

domesticate

verb

Türkçe'sievcilleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
Humans have tried to domesticate many animals, but they have succeeded with very few.
İnsanlar, pek çok hayvanı evcilleştirmeye çalışmışlar ama çok azında başarılı olmuşlardır.

Alternatif öneriler:

domesticateddomestication