Facebook

Sözlük

dominant

adjective

Türkçe'si egemen,hakim
Tür adjective
Örnek Cümle
Besides, it has forced industrialized countries to recognize the need to conserve energy and to turn away from oil as the dominant fuel of the future.
Ayrıca, sanayi ülkelerini, enerji tasarrufunun gereğini tanımaya ve petrolü geleceğin hakim yakıtı olarak görmemeye zorlamıştır.