Facebook

Sözlük

donor

noun

Türkçe'si bağışlayan kimse, bağışçı
Tür noun
Örnek Cümle
Before a transplant is performed, tissues taken from the patient and from the donor must be typed and matched as closely as possible.
Organ nakli yapılmadan önce, hastadan ve vericiden alınan dokular, olabildiğince yakın olarak tiplenmeli ve eşlenmelidir.