Facebook

Sözlük

double

adjective

Türkçe'sieş,çift
Türadjective
Örnek Cümle
Though stars appear to the eye as single points of light, very many of them turn out to be double when seen through a telescope.
Her ne kadar yıldızlar göze tek ışık noktası gibi görünse de pek çoğunun teleskopla bakıldığında çift olduğu ortaya çıkar.

verb

Türkçe'siikiye katlamak
Türverb
Örnek Cümle
Though stars appear to the eye as single points of light, very many of them turn out to be double when seen through a telescope.
Her ne kadar yıldızlar göze tek ışık noktası gibi görünse de pek çoğunun teleskopla bakıldığında çift olduğu ortaya çıkar.