Facebook

Sözlük

doubt

verb

Türkçe'si şüphelenmek
Tür verb
Örnek Cümle
There is no doubt that television has a great influence on children from a very early age.
Televizyonun çok küçük yaştan çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğuna şüphe yoktur.

noun

Türkçe'si şüphe
Tür noun
Örnek Cümle
I doubt whether anybody knows how to solve the housing problem in Turkey.
Türkiye'de konut sorununun nasıl çözüleceğini bilen birisi olup olmadığı konusunda şüphem var.