Facebook

Sözlük

down-to-earth

adjective

Türkçe'sigerçekçi
Türadjective