Facebook

Sözlük

down

preposition

Türkçe'siaşağı
Türpreposition
Örnek Cümle
When we were in Antalya we had to lie down in the afternoon, because it was so hot.
Biz Antalya'da iken öğleden sonra yatmak zorundaydık, çünkü çok sıcaktı.

adjective

Türkçe'siçökmüş,yıkılmış
Türadjective
Örnek Cümle
Cutting down trees to build houses not only damages the environment, but also threatens human health.
Ev yapmak amacıyla ağaçların kesilmesi çevreye zarar vermekle kalmaz, insan sağlığını da tehdit eder.

adverb

Türkçe'siaşağı
Türadverb
Örnek Cümle
The artificial lung serves to oxygenate the blood, which is diverted from the vena cava before reaching the heart On leaving the vena cava, the blood enters a plastic tube and flows down this until it enters the artificial lung.
Yapay akciğer, kalbe ulaşmadan önce Vena cava’dan sapan kanı oksijenlemeye yarar.