Facebook

Sözlük

down

preposition

Türkçe'si aşağı
Tür preposition
Örnek Cümle
The army put down the rebellion and declared martial law.
Ordu isyanı bastırdı ve sıkıyönetim ilan etti.

adjective

Türkçe'si çökmüş,yıkılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Once foods in your small intestine have been broken down sufficiently, they get absorbed into the bloodstream.
İnce bağırsağında yiyecekler yeterince parçalanır parçalanmaz kan dolaşımına sindirilir.