Facebook

Sözlük

down

preposition

Türkçe'si aşağı
Tür preposition
Örnek Cümle
An element such as nitrogen or iron, cannot be broken down into simpler substances.
Nitrojen ya da demir gibi bir element daha küçük maddelere ayrılamaz.

adjective

Türkçe'si çökmüş,yıkılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
An underground physics laboratory in Italyhas shut down all but one of itsexperiments following concerns that it is pollutingthe local water supply.
İtalya’da bir yeraltı fizik laboratuarı, yerel su kaynağını kirlettiği yolundaki kaygılar üzerine, deneylerinin biri dışında tümünü durdurmuştur.