Facebook

Sözlük

drama

noun

Türkçe'si oyun,drama
Tür noun
Örnek Cümle
Not until the beginning of the seventeenth centurydid anyone think of combining drama and music, and thus inventing the new art we call opera today.
On yedinci yüzyılın başına kadar hiç kimse tiyatro ile müziği birleştirmeyi ve böylece bugün opera dediğimiz yeni sanatı keşfetmeyi düşünmemişti.