Facebook

Sözlük

drastic

adjective

Türkçe'si şiddetli,önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
Say what you like, we can’t possibly get over the economic recession without taking really drastic measures.
Ne istersen söyle, gerçekten sert önlemler almadıkça ekonomik durgunluğu aşmamız mümkün değildir.