Facebook

Sözlük

draw up

phrasal verb

Türkçe'si hazırlamak,düzenlemek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The usual way of showing any countrys international financial position is to draw up its balance of payments.
Bir ülkenin uluslararası para durumunu göstermenin olağan yolu ödemeler dengesini belirlemektir.