Facebook

Sözlük

dreaded

adjective

Türkçe'si korkunç
Tür adjective
Örnek Cümle
Throughout the ages, leprosy has been the most dreaded disease and its victims the most shunned people.
Asırlar boyunca cüzam en çok korkulan hastalık, kurbanları ise en çok sakınılan insanlar olmuştur.