Facebook

Sözlük

dreaded

adjective

Türkçe'sikorkunç
Türadjective
Örnek Cümle
Throughout the ages, leprosy has been the most dreaded disease and its victims the most shunned people.
Asırlar boyunca cüzam en çok korkulan hastalık, kurbanları ise en çok sakınılan insanlar olmuştur.

Alternatif öneriler:

dreaddreadful